ĐC: đường Khổng Tử,phường Xuân Trung, Long Khánh, Đồng Nai