Trong chủ đề này bé học về các nghề trong xã hội, học tên gọi các nghề, một số dụng cụ, sản phẩm của các nghề, ý nghĩa công việc các nghề, biết yêu thích lao động và biết lớn lên mình thích nghề gì. Chủ đề gồm 4 nhánh:

- Nghề sản xuất ( nông dân, làm vườn, đánh cá, nuôi trồng, thợ may,...)

- Nghề xây dựng ( công nhân xây dựng, kỹ sư, thợ mộc,...)

- Nghề phổ biến ( bác sĩ, y tá, bộ đội, công an,...)

- Nghề truyền thống ( công nhân cao su, ngư dân, làm nông...)