Bé học về : giới tính, tuổi, tên, những thói quen tốt cho cơ thể, bảo vệ sức khỏe bản thân. Chủ đề gồm 3 nhánh:

- Bé là ai?

- Bé và các bạn

- Cơ thể bé lớn lên như thế nào